Til forsiden   Kontakt  
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Regionen
Artikler: Regionen
Datapolitik i region Hovedstaden

DAI region Hovedstaden passer på dine data - se herunder hvordan!


Medlemsskab af DAI

DAI er et tilbud til alle.

Nye foreninger er velkommen til at få del i oplevelserne.

Det er billigt at være medlem af DAI.

- Der betales et årligt kontingent på kr. 600,-, som ordinær forening, d.v.s. med mulighed for at deltage i alle aktiviteter.

Som ordinært medlem af DAI optages enhver idrætsforening, der anerkender forbundets vedtægter og som opfylder betingelserne i DIF’s lovregulativ.

Som ordinært medlem er foreningen dækket af DIF’s kollektive forsikringsordning. Læs mere om denne ordning på DIF’s hjemmeside - Dansk Idræts-Forbund.

Herudover er der mulighed for at blive optaget som ekstraordinært medlem. De foreninger der har denne mulighed, er normalt institutioner, væresteder, m.m. som ikke har en forening, med egen bestyrelse og vedtægter. Kontingent for eks. ordinære foreninger er kr. 600,- pr. år.

Ingen er afskåret fra at blive medlem og tage del i vores aktiviteter.

Der er nogle krav til foreningen som skal være opfyldt inden man kan blive medlem af DAI og efterfølgende bliver godkendt af Danmarks Idræts-Forbund:

Eksisterende foreninger:
- DAI standardskema for optagelse af nye foreninger udfyldes med foreningens navn, postmodtager, medlemstal m.v.
- Bagsiden udfyldes med foreningens bestyrelse, deres hverv, adresse, tlf. m.v.
- Herefter fremsendes dette skema samt klubbens vedtægter til godkendelse i den lokale region.

Etablering af en ny forening:
- Foreningen skal stiftes ved at der indkaldes til en stiftende generalforsamling.
- Her vælges en bestyrelse, vedtægter godkendes m.v.
- Foreningen er herefter klar til at blive optaget i DAI.

For at blive godkendt som ordinær medlem af DAI og Danmarks Idræts-Forbund som forening, er der nogle krav til foreningens vedtægter, som skal være overholdt:
(DAI kan være behjælpelig med oplæg til vedtægter)
- Foreningen skal have et idrætsligt formål.
- Der skal være mulighed for at foreningen kan optage enhver person, der anerkender foreningens love og bestemmelser.
- Der skal afholdes generalforsamling, hvor medlemmerne har mulighed for at komme til orde og få medindflydelse på valg til bestyrelse m.v.
- Foreningens bestyrelse skal bestå af mindst 3 personer. Normalt en formand, kasserer og et bestyrelsesmedlem.
- Medlemmerne betaler kontingent for min. 1 mdr.


SPØRGSMÅL? Kontakt regionen så hjælper vi jer på rette vej!


Nyttige dokumenter:

Optagelsesskema

Standard vedtægter til brug for nye foreninger 


Regionen

Her er regionenNyheder fra DAI


  
  
 

Sponsorer